İkame Araç Hizmet Şartları

Kıbrıs İktisat Sigorta kasko sigorta poliçesi sahipleri için ikame araç hizmet şartları

Teminatlar

Özet & Limitleri

İkame Kiralık Araç

Poliçede belirtilen şartlarla

TANIMLAR

Sigortalı Kişi

 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi,
 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır.

Daimi Sürücü

Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyle, poliçede ismen belirtilmiş bir kişi anlamındadır.

Lehdar

 1. Sigortalı kişi,
 2. Aracın kazaya uğraması halinde, araçta bulunan herhangi bir başka kişi anlamındadır.

Şirket

Kıbrıs İktisat Sigorta Ltd.

Sigortalı Araç

Kıbrıs İktisat Sigorta tarafından düzenlenen ve poliçe üzerinde “hususi” kullanım tarzı olarak gösterilmiş, gerçek ve tüzel kişilere ait dört tekerlekli binek ve hafif ticari motorlu araçlardır.

Daimi İkamet Ülkesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Daimi İkametgah

Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi’nde bulunan evi veya İkametgahı anlamındadır.

Kaza

Kara taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (Motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (Bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A..c (Üçüncü kişilerin kötü niyeti), A.1.d (Aracın yanması), A.1.e (Çaılınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın hasarlanmasına neden olan hadise

Vaka

Sigortalı araçta “hasar” meydana gelmesi nedeniyle Şirket’in hizmet vermesini gerektirecek olaydır.

Coğrafi Sınır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

İkame Kiralık Araç

Poliçe geçerlilik süresince gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalı araçta meydana gelen, kasko poliçesi kapsamında ve aşağıdaki koşullarda ikame kiralık araç verilir.

KOŞULLAR

 1. İkame kiralık araç hizmeti, kaza sonucu meydana gelen hasarlar için sigortalı aracın serviste onarım ihtiyacı oluştuğu durumlarda verilecektir.
 2. Kaza durumunda Eksper onayı ile kaza tanımı içinde yeralan riskler sonucu aracın kullanılamamasından doğan ve 2 iş gününü aşan beklemelerde sigortalıya azami süre ile sınırlı olmak üzere ikame kiralık araç hizmeti verilir. (Kaporta, karoseri ve tampon üzerindeki çizikler, göçükler veya Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımlar için ikame kiralık araç hizmeti verilmez.)
 3. İkame kiralık araç, hasarlı aracın servisteki onarım süresinin 2 iş gününü geçtiği durumlarda, kaza halinde eksper kararı, tamir süresine ilişkin rapor esas alınarak verilir. Ancak hizmetin verilip verilemeyeceği yönündeki karar azami 24 saat içinde sigortalıya bildirilmek zorundadır.
 4. Hizmetin Süresi ve Bitişi: İkame araç süresi eksper tarafından tespit edilen onarım süresi ile sınırlıdır. Bu süre 5.maddede belirtilen azami gün sayısını aşamaz. İkame aracın bu şartlara göre oluşan teslim gününde, teminatın başladığı gün aracın teslim alındığı saatte iade edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin limitini aştığı takdirde, limit üstü bedel Araç Sahibi’nden direk tahsil edilecektir.
 5. İkame kiralık araç bir yıllık poliçe vadesi süresince en fazla poliçede belirtilen ve olay başına
 6. Kaza (Pert hasar ve çalınma hali dahil) durumunda en fazla 7 (yedi) gün ve bir yıllık poliçe vadesi süresince toplam yılda en fazla 2 (iki) olay olmak üzere, kiralık araç sağlayıcı firmasının filosunda müsait bulunan araçlardan (Fiyat Palio, Ford Fiesta, Opel Corsa vb.) biri olacaktır.

 7. Araç özellikleri ve araç tipleri kiralık araç firmasının filosuna göre değişkenlik gösterebilir. Otomatik vites veya dizel araç talepleri anlaşmalı kiralık araç firmalarının filo imkanları dahilinde karşılanır.

8. İkame araç, sigortalı aracın onarım gördüğü servise en yakın anlaşmalı kiralık araç firmasının bir ofisinden    teslim alınır ve teslim edilir. İkame aracın başka bir adreste teslim alınması ve/veya edilmesi durumunda oluşacak maliyetlerden Şirket sorumlu değildir.

9. İkame kiralık araç hizmetinin sağlanması için diğer koşulda kredi kartı sahibi olmaktır. Araç kiralama şirketlerinin uyguladıkları uluslararası kurallar gereğince araç kiralayan müşteriye aracın sağlanma amacı ve ücretinin kimin ödeyeceğine bakılmaksızın, kiralama sözleşmelerinde teminat içerisine alınmamış masraflar için boş bir kredi kartı slibi veya mail order formu imzalatılacaktır. Boş kredi kartı slibi veya mail order formu kiralık araç şirketi tarafından aşağıdaki durumlarda kullanılabilecektir; (Slip aracın iadesi sırasında araç kiralam şirketi tarafından müşteriye iade edilmektedir.)

 • Trafik cezaları,
 • Yakıtın eksik teslim edilmesi,
 •  Kasko poliçesi kapsamı dışında araca verilebilecek zararlar,
 •  Kiralayanın kusurlu hareketlerinden dolayı kiralık aracın kullanılmamasından doğan ticari kayıplar,

10. İkame kiralık araç hizmeti, hasarın gerçekleştiği yerin Daimi İkametgah’a uzaklığına bakılmaksızın, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.

İSTİSNALAR

 1. Kıbrıs İktisat Sigorta poliçesinin teminat kapsamı dışında kalan hasarlar kapsam dışıdır. Eksper raporu sonucunda, hasarın kapsam dışında olduğu ikame aracın kiralanması gerçekleştikten sonra ortaya çıkar ise kiralama ücreti sigortalıdan tahsil edilecektir.
 2. İlgili kazaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakımlar için geçen süreler otocam ve ototeyp hasarları, Mini Hasar Onarım Hizmeti kapsamındaki onarımlar teminat dışıdır.
 3. Trafik cezası ve benzin kapsam dışındadır ve bu tür masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
 4. Kıbrıs İktisat Sigorta Kasko poliçesine ait genel istisnalar ikame kiralık araç teminatı içinde geçerli olacaktır.

UYARI

İkame araç hizmeti için Şirket sadece organizasyonu yapar ve öder. Sigortalı kiralık aracı teslim alırken imzalamış olduğu araç teslim belgesinde yazılı olan şartları okumalı ve bu şartlara uymalıdır. Bu şartlara uyulmamasından doğacak hukuki yükümlülükler için Kıbrıs İktisat Sigorta sorumlu tutulamaz.

Sigortalıya ait kredi kartı bilgilerinin yukarıda bahsedilen durumlar dışında kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk ikame kiralık aracı sağlayan araç kiralama firmasına aittir.

KOŞULLAR

1. Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalı’nın veya Lehdar’ın bu Poliçe’nin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır.

2. Sigortalanan Lehdar’ın bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;

a.İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket’e en kısa zamanda telefon edilecektir.

b.Şirket’e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.

c.Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.

 3. Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.

 4. Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe’den daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

İSTİSNALAR

 1. Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır:
  1. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir başka kişinin hileli hareketleri,
  2. Bu Poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
  3. Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,

“Katastrofik bir risk olmadığı ve devlet tarafından resmi olarak açıklanmadığı sürece, Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

Şirket hiçbir zaman herhangi bir yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi ve özel şirket tarafından bu hizmet verilsede Şirket ödemeyi üstlenmeyecektir.”

 1. Terörizm, isyan ve ayaklanmalar,

“Şirket, bölgedeki anlaşmalı mevcut hizmet sağlayıcı firmaların imkanları, yeterlilikleri ölçüsünde, fiziki, coğrafi ve iklim koşullarının elverdiği ölçüde hizmetin verilmesini veya organizasyonunu gerçekleştirecektir.

Şirket hiçbir zaman herhangi bir yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi ve özel şirket tarafından bu hizmet verilsede Şirket ödemeyi üstlenmeyecektir.”

 1. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerin harekatı, savaş,
 2. Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
 3. Araç sürücüsünün;

-İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği düzeyin üzerinde olması,

-Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.

 1. Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumunda,
 2. Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya da zehirli maddeler,
 3. Bir Lehdar’ın kasıtlı aşağıdakilere katılması:

-Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

-Sportif faaliyetler

-Suç hareketleri

-Bahisler

 1. Lehdar’ın kasıtlı hareketleri,
 2. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler, uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 1. Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
  1. Aracın her türlü tamiri,
  2. Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları,
  3. Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında, aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yeralan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan masraflar,
  4. Rapor/belge gerektiren teminatlar için geçerli evraklar verilmediği takdirde.

 

Geçerlilik 

Bu hizmet sözleşmesi 01.01.2012 ve sonrası başlangıçlı Kıbrıs İktisat Sigorta tarafından “hususi” kullanım tarzları için düzenlenmiş kasko sigorta poliçeleri için geçerli olacaktır.